Biblioteka

Knjiga „Ovo je Moja Reč“ na italijanskoj televiziji RAI

Da li još neko kaže da je televizijska publika zainteresovana samo za spoljašnjosti: 850.000 gledalaca videli su na italijanskoj televiziji emisiju o jednoj knjizi koja je u medjuvremenu postala svetski poznata.

OPŠIRNIJE… 

Univerzalnite kosmički učenja na Slobodniot Duh

Univerzalnite kosmički učenja na Slobodniot Duh ukažuvaat na povrzanosta na site životni oblici i životni sili, go objasnuvaat značenjeto na smislata na životot na Zemjata i go pokažuvaat patot vo edinstvoto i ljubovta kon bližniot meѓu luѓeto, no i so carstvata na prirodata i životinskiot svet. Osnovniot princip na živeenje koj vodi kon miroljubiv život, koj isto taka ja vklučuva prirodata so site bitija e: Ne im go pravi na drugite ona što ne sakaš da ti go pravat tebe – ili – Pravi im go na drugite ona što sakaš tebe da ti pravat.

Širenje

Naša griža, na nas prahristijanite e da go širime učenjeto na Isus od Nazaret – ljubovta kon Bog i bližniot, kon čovekot, prirodata i životnite, kako što e povtoreno vo našeto vreme od strana na nositelkata na Slobodniot Duh, Gabriele. So pomoš i vodstvo od Slobodniot Duh, sekoe čovečko bitie – ako ima volja – može da go najde svojot pat do Bog vo sebe, vo mir so svoite srodni luѓe i carstvata na prirodata.

Prahristijanite vo duhot na Isus od Nazaret kažuvaat: Pozitivniot, ispolnet život mu e potreben na denešniot čovek.

Izdanijata na Gabriele Izdatelstvo Reč vo Makedonija gi izdava i distribuira:

Gabriele Izdatelstvo Reč, D.O.O.

bul. Jane Sandanski br. 118/vl. 2/lok. 2, 1000 Skopje

Tel. +389 71 217 477   

E-mail: gabriele.izdatelstvo.rec@gmail.com

Nevistini na Internet

Isus od Nazaret ne vospostavil nikakva nadvorešna religija, kako što prikažuvaat instituciite. Toj so polnomoštvo go zastapuvaše živiot, Sloboden Duh, čij univerzalen, večen zakon e ljubov i sloboda. Toj poučuvaše za ljubov kon Bog i bližniot, kon čovek, priroda i životni. Golem del od ona što go poučuvaše i živeeše, potoa beše pretvoreno vo protivrečnost od oficijalnite crkvi. Bidejќi nie sledbenicite na Isus od Nazaret ja objavuvame i objasnuvame zloupotrebata na imeto na Isus, Hristos, na Negovoto miroljubivo učenje, sme kleveteni kako sekta, pred sѐ od crkovnite institucii.

Mnogu od komentarite što može lesno da gi najdete na Internet za duhovniot tek na prahristijanskiot život, ne odgovaraat na faktite. Deceniskite nevistini što tie gi širat za Deloto na Hristos Božji, za Univerzalen život i za nas, prahristijanite – koi nie sekogaš odnovo go negirame – se stara tradicija na crkovnite institucii i nivnite privrzanici. Sekoj što ќe dozvoli da se zarazi so ova preku Internet i veruva vo toa i ja širi ovaa dezinformacija, sè do nanesuvanje navredi, e sloboden da go pravi toa. Ovaa greška ja objasnuvame mnogu godini. Sega e dosta.

Dali nekogaš ste se zapoznale so zborot antihrist? – Ova e onoj koj samo se narekuva hristijanin i učenjeto na Isus od Nazaret za postepeno ispolnuvanje na Desette zapovedi i Besedata na Gorata gi svrtuva naopaku. Konečno, se veli: Na krajot se gledaat plodovite – pomalku dobrite, dobrite ili lošite plodovi. Nie prahristijanite gradime na sposobnosta nepristrasno da im prosuduvame na site onie koi seušte možat samostojno da razmisluvaat, isprobuvaat i odmeruvaat. Za žal, internetot se degeneriraše do takva merka, taka što vo mnogu slučai možeme da zboruvame za bojno pole. Se razvi vistinska borba za i protiv. Nie nema da vleguvame na takva teritorija kade se razvivaat kleveti, omraza i mediumski linč, preku govori i kontra-govori, no sekoj može da postapi kako što saka.

„Progonot na onie što mislat poinaku sekade e monopol na sveštenstvoto “.

Hajnrih Hajne (poet, 1797 – 1856)

 

Mnogu nezavisni radio i TV radiodifuzni stanici emituvaat emisii za Proročkata Reč preku Gabriele i emisii za prahristijanstvoto. Informirajte se kaj Radio Santek na koi frekvencii možete da gi dobiete ovie produkcii vo vašata zemja i na vašiot jazik.

info@radio-santec.com

Imate prašanja? Može da ni pišete na: gabriele.izdatelstvo.rec@gmail.com

Biblioteka Sofija

Dragi čitateli,

Možebi ќe bidete vooduševeni od toa što go pročitavte. Samo vi preporačuvame da izgradite svoja sopstvena slika za učenjeto na Slobodniot Duh. Zatoa srdečno ve pokanuvame da ja posetite Bibliotekata Sofija, kade ќe go najdete celoto delo na Gabriele na mnogu jazici.

Beleška: Možete da dojdete potpolno slobodni. Da ostanete slobodni. Da si odite slobodni, zašto ste ja posetile Bibliotekata na Slobodniot Duh.

Posetete ja veb-stranicata na Bibliotekata  Sofija so site informacii za mestoto, nastanite i opciite za smestuvanje na http://www.sophia-bibliothek.de/sl/