Cenovnik izdanja Gabriele izdavačka kuća

Cenovnik svih izdanja u Katalogu

Naručite direktno bez registracije i prijave online ili putem telefona,
e-maila ili u našem prodajnom mestu!
GABRIELE IZDAVAČKA KUĆA REČ
Telefoni: 066/5000-808
E mail: izdavacka.kuca.rec@gmail.com
Web: www.gabriele-izdavastvo.com

Proročkata reč na denešnicata gradi na prahristijanstvoto, na učenjeto na Isus od Nazaret i Negovata Beseda na Gorata kako i na Desette Božji zapovedi dadeni preku Mojsej. Učenjata i Rečta na Univerzalniot Duh se slobodni od tradicii i od site nadvorešni religii. Slobodniot Duh, Kosmičkiot Eden, Životot, ne e reč na crkvata. Vo taa smisla nekoi od knigite na Gabriele Izdatelstvo Reč služat da ja razotkrijat zloupotrebata na imeto na Isus od Nazaret.

Besplatne brošure:

01 – Brošura Biseri života za Vas – Besplatno;
02 – Brošura Bog u nama – Besplatno;
03 – Brošura Ispunjen život do visoke starosne dobi – Besplatno;
04 – Brošura Isus i životinje – Besplatno;
05 – Brošura Pomoć bolesnima i onima koji pate – Besplatno;
06 – Brošura Reinkarnacija – Besplatno;
07 – Brošura Vi živite večno – smrt ne postoji – Besplatno;
08 – Brošura Prorok br. 10 – Mladić i prorok – Besplatno;
09 – Brošura Izvod iz knjige Ovo je Moja Reč – Besplatno;
10 – Brošura Katalog knjiga Izdavačke kuće Reč – Besplatno;
11 – Brošura Deset Božjih zapovesti datih preko Mojsija – Besplatno;
12 – Letak Poruka Stvoritelja – Besplatno;

Cenovnik za knjige:

13 – Knjiga Apsolutni zakon – Velika kosmička učenja ISUSA iz Nazareta – 130 din.;
14 – Knjiga Astralni horor – 450 din.;
15 – Knjiga Beseda na Gori – 150 din.;
16 – Knjiga Bliže Bogu u sebi – 300 din.;
17 – Knjiga Božje proroštvo i prirodne nauke – je li sve duh? – 500 din.;
18 – Knjiga Celovito Isceljenje – Isceljenje Verom – 300 din.;
19 – Knjiga Deset malih crnčića – 120 din.;
20 – Knjiga Deset Božjih Zapovesti – 150 din.;
21 – Knjiga Da li ste onaj kakvim se smatrate? – 250 din.;
22 – Knjiga Hristov telefon – vruća linija za molim i hvala – 250 din.;
23 – Knjiga Ko sedi na Petrovoj stolici? I deo – 350 din.;
24 – Knjiga Kukavica Zovka – 300 din.;
25 – Knjiga Nađi PRA-SVETLO u Sebi – 450 din.;
26 – Knjiga Od Avrama do Gabriele – 400 din.;
27 – Knjiga Ovo je Moja Reč Alfa i Omega, Jevanđelje Isusovo – 900 din.;
28 – Knjiga Poruka iz Svemira – Božje proroštvo danas a ne reč Biblije – 1200 din. ;
29 – Knjiga Put ka kosmičkoj svesti – sreća, sloboda i mir Knjiga 1 – 250 din.;
30 – Knjige Put ka kosmičkoj svesti 2-3 – 350 din.;
31 – Knjiga Put zaborava – Mikrokosmos u makrokosmosu – 450 din.;
32 – Knjiga Sam u partnerstvu i braku? Sam u starosti? Život u jedinstvu! – 300 din.;
33 – Knjiga Srpsko-engleski Italijanski vegetarijanski kuvar – 1150 din.;
34 – Knjiga Unutarnji Put u Univerzalnom životu Prvi meditacioni tečaj – 100 din.;
35 – Knjiga Unutarnja molitva – 150 din.;
36 – Knjiga Unutarnji Put – Stepen Reda – 200 din.;
37 – Knjiga Uči se moliti – 500 din.;
38 – Knjiga Uzrok i nastanak svih bolesti – 600 din;
39 – Knjiga Zmajko, mali zmaj – 400 din.;

Izdanja Gabriele izdavačke kuće Reč u Srbiji izdaje i distribuira:

Gabriele izdavačka kuća Reč d.o.o.,

Veljka Čubrinovića 10 25 000 Sombor

Telefon: 066/ 5000-808

E-mail: izdavacka.kuca.rec@gmail.com

PIB:111234170

Cenovnik za CD-ove i DVD-je:

40 – CD Dodji do PRA-SVETLA u sebi Detinjstvo – 150 din.;
41 – CD Dodji do PRA-SVETLA u sebi Ozbiljnost – 150 din.;
42 – CD komplet Dodji do PRA-SVETLA u sebi Mudrost 1-3 – 450 din.;
43 – CD komplet Dodji do PRA-SVETLA u sebi Volja 1-3 – 450 din.;
44 – CD komplet Dodji do PRA-SVETLA u sebi Red 1-5 – 750 din.;
45 – CD Unutarnji put – Prvi meditacioni tečaj 1+2 – 200 din.;
46 – CD Unutarnji put – Prvi meditacioni tečaj 3+4 – 200 din.;
47 – CD Unutarnji put – Prvi meditacioni tečaj 5+6 – 200 din.;
48 – CD komplet Unutarnji put – Prvi meditacioni tečaj – 600 din.;
49 – CD komplet Božja Reč oko godine 2000 – 1-2 – 230 din.;
50 – CD komplet Božja Reč oko godine 2000 – 3-4 – 230 din.;
51 – CD komplet Božja Reč oko godine 2000 – 5-6 – 230 din.;
52 – DVD Setva i žetva: Emisija 1+2 – 320 din.;
53 – DVD Setva i žetva: Emisija 3+4 – 320 din.;
54 – Komplet Zdravlje – knjiga Uzrok i nastanak bolesti + 2 DVD – 1240 din;