Uzrok i nastanak svih bolesti

Hrist, Spasitelj svih ljudi i duša, dao je 1986. godine objavu:
Uzrok i nastanak svih bolesti – Ono što čovek seje to će i žeti

600.00 рсд

Dostupno 999 na zalihama

Težina 285 g
Opis

ISBN broj: 978-86-7939-033-2
Broj knjige: S117se
Broj strana i povez, format: 339 strana, meke plastificirane korice,12.50 x 19.5cm
Vreme dostave cca 3 – 5 radnih dana

Informacije o proizvodu

Opis knjige

Hrist, Spasitelj svih ljudi i duša, dao je 1986. godine objavu:
Uzrok i nastanak svih bolesti – Ono što čovek seje to će i žeti

Dato kroz proročicu Božju Gabriele – Vircburg.  Zarada ostvarena prodajom ove knjige služi za dalje širenje knjiga, kaseta, CD- i DVD-izdanja sa objavama Hrista, Duha Božjeg, ljudima koji nisu u mogućnosti da ih kupe.

UVOD

“Neće vas samo čitanje ove knjige dovesti do isceljenja, već ostvarivanje onoga što se iz nje spozna. Ne isceljuje čovekovo „ja“, već Ja Jesam, Duh Hrista. Ne čini nas slobodnim samoljublje, već nesebična ljubav prema Bogu i prema svim ljudima i celokupnom postojanju. Zdravlje, sreća i sloboda su u nama samima. Ova objava Gospoda pokazuje nam put do tog cilja. Bog pomaže, ublažava i isceljuje.“
Gabriele,
Vircburg

„U ovoj objavi Ja dajem pregled – kako je došlo do pada, kako su stvoreni prvi uzroci koji su onda za sobom povukli nove uzroke i posledice, jer tako su nastali patnje, nevolje, i bolesti. Istovremeno dajem i uvide u večne zakone Moga Oca i pokazujem kako čovek može sprečiti ili pravovremeno otkloniti uzroke, pre nego što oni postanu delotvorni: Ja pokazujem kako kroz ponašanje pojedinca posledice mogu biti ublažene ili otklonjene.“

Ova opsežna Hristova objava daruje potpuno nova znanja o vezama između Kosmosa i materijalnog sveta, o graničnim područjima između Duha i materije i o procesima u čovekovom unutarnjem koji dovode do bolesti ili do zdravlja.

Sadržaj knjige

Uz novo izdanje ……………………………………… 19
Predgovor ……………………………………………… 23
Bog je stvorio Nebo i Zemlju ……………………. 25
Čista duhovna bića i oblici izraz su večnoga
Duha – On održava i materijalna bića i oblike . 26
Isto privlači isto – različito se odbija: pala bića
su se sama odvojila od jedinstvene svesti.
Delovi duhovnih planeta su otcepljeni ………… 29
U čistom postojanju nema senki – svi čisti oblici
sjaje sami od sebe. „Klica bića“ i „jezgro bića“,
ključna mesta u duhovnim atomima …………. 31
Sve nezakonito, nisko, mora se kroz razvoj
vratiti sveharmoniji, Bogu ……………………….. 33
Praenergija, Bog, Otac-Majka princip –
sedam osnovnih snaga Božjih…………………… 34
Beskonačnost je u stalnom širenju i evoluciji . 36
Nastanak savršenog stvaranja sa čistim oblicima
postojanja posle nekoliko predstvaranja…. 38
Duhovna bića su priznala jedini sveprisutan
praprincip, Otac – Majka Boga i postala tako
Njegova deca i Njegove slike i prilike……………………. 39
Neodlučnim bićima Sveduh je dopustio da
eonima imaju slobodnu volju za odluku…………………….. 41
Manifestacija sveprisutne Prasnage, Otac-Pra
ili Bog-Otac – Njegov duhovni dual, najviši
ženski princip ………………………………………… 43
Mentalitet, polaritet i dualitet – istotitrajuće
snage stvaranja, oblikovanja i rađanja ………………….. 45
Kratak rezime ………………………………………… 46
Bog je prvougledanome Sinu preneo jedan
deo Svoje pozitivne Prasnage i postavio Ga
za Savladara. Duhovni dual se osećao
zapostavljenim………………………………………… 48
Najviši ženski anđeo se pobunio protiv
Apsolutnog zakona i pridobio druga
duhovna bića za sebe. On je odbio
duala u stanju detinjstva …………………………. 50
Hrist je onemogućio nameru palih bića …………………… 51
Spasiteljska snaga štiti i pomaže duše i ljude
dobre volje na evolutivnom putu povratka Bogu…………….. 53
Materija je manifestacija negativnih misaonih
oblika i, gledano sa duhovnog aspekta, privid,
to jest prolazna je …………………………………… 54
Hrist daje ovu objavu da bi probudio duše
i ljude za život ………………………………………… 55
Univerzum pripada jedinstvu Bog i opstaje jer
ga praenergija nadahnjuje i održava. Čisto
duhovna bića sastoje se od dvojedinstva:
Duha i duhovnog tela – čovek se sastoji
od trojedinstva: Duha, duše i tela …………………….. 56
Svako biće „vidi“ samo ono što odgovara
njegovoj svesti. Za čisto biće sve je otvoreno
i jasno. Širenje svesti. Uvidi u više sfere ……………. 59
Duhovno slep i gluv čovek ne poznaje svoje
istinsko biće i ne može više u sebi opaziti Boga…………. 63
Sve što se zbiva u čovečanstvu rezultat je
ljudske setve ………………………………………….. 65
Posredno vođenje Božje kreće se preko zakona
uzroka i posledice i preko sazvežđa. Duhovna
svest smanjuje se kod onoga ko dan živi
usmeren na svet …………………………………….. 67
Bog je Apsolutni zakon. I čista nebesa i čista
duhovna bića apsolutni su, sveobuhvatni
zakon života. Sedam osnovnih snaga života.. 69
Neposredno vođenje Božje može dostići samo
onaj ko je izašao iz kauzalnog zakona, iz
točka ponovnog rađanja, i opet postao
Apsolutni zakon ……………………………………… 71
Ljudska svest je ograničena na vreme i
prostor i smatra zemaljsko postojanje
stvarnošću. Tek duhovno probuđen
čovek shvata prolaznost materije………………. 73
Neutelovljena duša doživljava: materija,
prostor i vreme su nestvarni……………………… 75
Ko postupa protiv kosmičkih zakona ili ih
menja, stvara disonance i izmene u svim
područjima života u Zemlji i na njoj ……………. 77
Duša Zemlje, neopteretivi duhovni nosilac
života Zemlje. Čovek stvara disonance u
bezazlenim oblicima života i opterećuje
sopstvenu dušu………………………………………. 79
Između energetskog i magnetnog polja
čoveka i Zemlje postoji stalno uzajamno
delovanje u kojem se izvršava zakon
uzroka i posledice……………………………………. 81
Negativne, razarajuće snage koje izlaze iz
čoveka slabe njegove vlastite duševne
i telesne snage i dovode do udaraca
sudbine i bolesti ……………………………………… 83
Svaka bolest ima svoj uzrok; on je mogao biti
stvoren u nekom od ranijih zemaljskih života.
Duša sa sobom donosi od pozitivnog ili
negativnog ono što je preuzela u svojim
prethodnim životima………………………………… 87
Čovek se odvojio od Boga i nije više povezan
sa Stvaranjem. On ne poznaje izvore zdravog,
srećnog života. On je sebi stvorio zemaljske
bogove ………………………………………………….. 89
Svet bi mogla promeniti samo potpuno nova
orijentacija: odvraćanje od materijalnog života
i mišljenja i okretanje duhovnim vrednostima 92
Pozitivno usmeravanje na božansko, to jest,
duhovni razvoj čovečanstva, doveo bi sve u
više titranje – od života pojedinačnog čoveka
do čitavog sunčevog sistema…………………….. 97
Ono što je Zemlji činjeno od samog početka
vraća se natrag uzročnicima. Grupna karma
čovečanstva …………………………………………… 99
Čovek je zatočenik svoga „ja“ i svoje
ograničene svesti…………………………………….. 102
Zemlja, živi organizam, izgrađuje se preko
kosmičkog zračenja. Svako nezakonito
postupanje menja zračenje, stvara
disharmonične frekvencije i ometa
ravnotežu snaga svih oblika života
na Zemlji. Nuklearne probe, premeštanja
zemlje, iskorišćavanje rudnog blaga,
premeštanje zemaljske ose ………………………. 104
Izumiranje mnogih vrsta životinja i biljaka,
menjanje instinkata ………………………………… 111
Ometanje magnetnih polja, to jest energetskih
potencijala, kod svih oblika života dovodi do
najrazličitijih bolesti ………………………………… 114
Uloga nervnog sistema u nastajanju bolesti
i udaraca sudbine …………………………………… 115
Magnetne struje i njihov odnos prema čoveku.
Isceljujuće i štetno delovanje sunčevih zraka. 116
Štetočine, paraziti, bakterije i virusi proizvodi
su pogrešnog ponašanja čovečanstva………… 119
Odnos između inkarnirane duše i dotične
vremenske epohe. Uticaji zajednica duša ….. 120
Proces čišćenja duše u ravnima čišćenja
je bolniji…………………………………………………. 122
Čovek preuzima viruse koji su po svom
titranju u saglasnosti sa opterećenjem
njegove duše i sa njegovom telesnom
vibracijom………………………………………………. 123
Neznalica se bori protiv svih nevolja i opasnosti.
Onaj koji zna, spoznaje i bori se protiv onog
negativnog, tog najvećeg neprijatelja u sebi … 126
Čovekovo zračenje pokazuje kako je sazdana
njegova duša – i pokazuje ko je on …………….. 128
Pogrešno ponašanje ljudi menja funkcije
magnetnih polja Zemlje i magnetnih struja … 132
Još ponešto o značaju nervnog sistema –
rezonantno tlo tela – grčenje blokira dotok
životne snage …………………………………………. 133
Uravnoteženi odnos snaga između
životinjskog, biljnog i mineralnog carstva,
ekološka ravnoteža, od životne je važnosti
za čoveka ………………………………………………. 135
I zagađivanje vode, izvora života
ljudskog tela, vodi bolestima…………………….. 138
Čovek, kao kosmičko biće pripada božanskom
jedinstvu. Ono što on učini ostalom životu, čini
samome sebi …………………………………………. 139
Živi svoj život svesno! Spoznaj na vreme
uzrok – preko kontrole misli, pre nego što
ovaj dovede do posledica. ………………………… 141
Tri aspekta svesti u telu: duhovna svest, svest i
podsvest. Svaki organ je titranje boja i zvuk ….. 147
Terapija celine – lekar u Univerzalnom životu …. 149
Isceljivanje samo tela ne bi trebalo nikada da
bude iznuđeno. Potpuno isceljenje uslediće
samo kroz Duha, preko nervnog sistema i
duhovne svesti svake ćelije………………………. 151
Prevremeno otkrivanje ranijih inkarnacija
je nezakonito. Dubinsko isceljenje kroz
Unutarnjeg lekara i iscelitelja……………………. 153
Preporuke za one koji traže isceljenje:
ispravno mišljenje i molitva –
– harmonična gimnastika. Oslovljavanje
organa – hrišćansko isceljivanje verom –
– meditacija mirovanja – zakonita ishrana –
– harmonični ritam tela – kontrolisano govorenje 156
I kod zaraznih bolesti i raka: uzrok je uvek
pogrešno ponašanje ………………………………… 160
Pozitivno mišljenje i život jačaju
duhovnu snagu i mogu ponešto
blagovremeno otkloniti …………………………….. 165
Pre dve hiljade godina moglo se
jednostavnim ljudima punim poverenja
darovati isceljenje – današnji čovek je
okrenut spoljašnjem, disharmoničan je
i prepun sumnji ……………………………………… 166
U zdravom, svežem i elastičnom telu
boravi i svetla duša…………………………………. 169
Kiseonik je život. Telu prirode, čoveku,
potrebni su svež vazduh, kretanje, promena
okoline, valjana hrana ……………………………. 171
Način delovanja prirodnih
isceljujućih sredstava………………………………….. 178
Svakoj akciji sledi reakcija. Zloupotreba
životinja, ophođenje bez ljubavi sa biljkama,
ozračivanje polja i šuma vratiće se uzročniku,
čoveku…………………………………………………… 181
Zagonetne bolesti – bespomoćnost.
Terapija celine i školovanje lekara u
Univerzalnom životu ……………………………….. 183
Bog je poslao bića svetlosti: utelovljena
duhovna bića koja sada u haosu ovog
vremena sa Hristom izgrađuju
Univerzalni život……………………………………… 186
Unutarnje oblikuje spoljašnje, i obratno.
Harmonija u odevanju……………………………… 187
Zašto danas mogu da budu objavljeni
dublji uvidi u večne zakone………………………. 189
Otpočelo je Moje doba – doba Hrista ………….. 191
Duhovna revolucija će uvesti istinsko
čovečanstvo. Neka jedan nosi teret
drugoga – moli se i radi – daji i primaj.
Ispravna pomoć nevoljnicima – pravi
misionarski rad ………………………………………. 193
Novo doba će biti uvedeno čišćenjem Zemlje.
Već sada se gradi za novo doba ………………. 201
Uzroci i posledice zbog nepoštovanja
ljubavi prema bližnjem u odnosu na
najsiromašnije………………………………………… 203
Bog nema tajni ……………………………………….. 204
Duhovne zakonitosti pri rađanju ………………. 206
Opterećenja duše su poput magneta. Ona
privlače sebi odgovarajuće – prirodne
katastrofe, infektivne bolesti. ……………………. 214
Ko je u harmoniji sa Bogom, u skladu je i
sa svojim telom. Telo je vozilo duše……………. 216
Ispravni način mišljenja i stav o životu
važniji su nego lekovi. Jedan kontraprimer:
samorazarajući stav pacijenta. …………………. 223
Nervni otrovi – nervna groznica. Pogrešno
ponašanje ne samo da može bolest dovesti
do smrti, već nju duša uzima sa sobom. ……. 231
Svaki čovek u svakoj inkarnaciji ima
šansu da u svemu negativnom aktivira
snagu pozitivnih aspekata. Samo onaj ko
samoga sebe spozna i promeni može
pomoći drugima. Svaka promena od
neznanja do samospoznaje i iskustva
odvija se korak po korak. …………………………. 233
Terapija u Hristovim klinikama Univerzalnog
života: oprezno preusmeravanje organizma
– pacijent uči kako da pazi na reakcije
svog tela – pacijent treba misaono da
potpomaže terapiju i da bude spreman
za odgovarajuće posledice. ………………………. 237
Harmonija donosi zdravlje. Još ponešto o
nervnim otrovima ……………………………………. 240
Pravilna pomoć bez ogrešivanja ili
primoravanja drugoga. Čovek je kovač
svoje sudbine. ………………………………………… 242
Razlika između Spasitelja i utešitelja. ……….. 246
Upozorenja iz božanske ljubavi i
mudrosti za ljude duha. …………………………… 249
O strahu i oproštaju. ……………………………….. 254
Vreme milosti………………………………………….. 258
Lekovito dejstvo vode. ……………………………… 260
Kvanti, duhovne delimične snage, duhovni su
nosioci energije: oni prenose duhovnu snagu
u materiju, to jest u materijalne atome……….. 266
Čovek još dugo vremena neće istražiti svoje
unutarnje mogućnosti, snage misli…………….. 274
Harmonija i disharmonija proističu od
čoveka, takođe u carstvima prirode.
Delovanje kvanata u carstvima prirode………. 277
Otpočni dan sa mnom!
Jutarnje usmeravanje. …………………………….. 285
Za lekare: spoljašnjost nekog čoveka
odražava uzroke njegove bolesti. ………………. 290
„Izaći iz ravnoteže“ i posledice…………………… 295
Lekarima, hirurzima i isceliteljima: Razgovor
između lekara i pacijenta – Zajedničko
postavljanje dijagnoze – Duševni uzroci
– Ritam tela – Prirodna lekovita sredstva
– Potencije – Harmonija kod lekara i
medicinskog osoblja – Opremljenost klinike
– Promena okoline kao mera propisana od
strane lekara – Pozitivna atmosfera klinike
– Harmonična muzika i telesne vežbe – Teški
bolesnici – „Kuće zdravlja“ – Savetovanje o
životu preko ljudi duha…………………………….. 298
Nastajanje duga duše. Gde ti je blago,
tamo ti je i srce. ……………………………………… 324
Dodatak ……………………………………………….. 332

Možda će vas zanimati